Provozní řád - Střelnice Přerov

.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Střelnice
PROVOZNÍ ŘÁD
Kompletní provozní řád k nahlédnutí u správce střelnice
Provozovatel střelnice
Střelci Přerov, z.s.
Beňov 41, 750 02  Přerov
IČ: 07596324


Střelnice
Adresa: Tovačovská 638/2
750 02  Přerov
3. nadzemní podlaží
(značeno směrovkami)
POVOLENÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
- krátké zbraně bez omezení ráží s balistickým výkonem do 1800 J (9 mm Luger, .45 ACP,.357 Magnum, ….)

- dlouhé zbraně všech kulových ráží, tj. od malorážkové po 9,3 mm včetně, s omezením balistického výkonu náboji
s jednotnou střelou do 2300 J (.223 Rem., 7,62x39, …)

- dlouhé brokové zbraně s náboji s hromadnou střelou bez omezení ráže, velikosti broku a balistického výkonu jsou na naší střelnici balistikem povoleny, ovšem povolujeme střelbu z boxů z těchto zbraní pouze členům spolku a to v míře odpovídající například zastřelení kolimátoru, vyzkoušení nové zbraně či doplňku.
Střelba z brokových zbraní ve vnitřních střelnicích nadměrně ničí vybavení střelnice, nosiče terčů, lanka vedení a posuvy. Střelba z plochy povolena. Děkujeme za pochopení

- dlouhé zbraně ráží .22 LR a 9 mm Luger možno střílet bez omezení;

- je dovoleno používat střelivo jen dovoleného výrobního provedení opatřeného platnou zkušební značkou.

--------------------------------------

- zakazuje se používání střeliva s ocelovým jádrem, zvláště pak 7,62 x 25 Tokarev, 7,62 x 39 a 9 mm Makarov.
- použití střeliva s jednotnou střelou (slug, brenneke apod.) se zakazuje.


PROVOZNÍ DOBA
V současné době se provozní doba řídí požadavky členů spolku a možnostmi správců střelnice.
Volné termíny a hodiny najdete
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky